IV Ogólnopolski Sejmik Szkolnictwa Specjalnego
Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD Ilona Lelito uczestniczyła w obradach IV Ogólnopolskiego Sejmiku Szkolnictwa Specjalnego - "Stan i perspektywy edukacji specjalnej". Sejmik odbył się w dniach 29 - 31 marca 2007 r. w Krakowie, a zorganizował go Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, przy ul. Grochowej 19.
więcej >>
Uroczyste otwarcie lokalu Oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD
w Ciechanowie
14 grudnia 2007 r. Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD w Ciechanowie wprowadził się do nowego lokalu, mieszczącego się w budynku pływalni przy ul. 17 Stycznia 60B. Lokal, który składa się z dużego pomieszczenia do pracy i zaplecza gospodarczego, z pewnością umożliwi naszemu oddziałowi jeszcze bardziej skuteczne i dynamiczne funkcjonowanie. Współgospodarzami lokalu będą jeszcze trzy inne organizacje pozarządowe.
więcej >>
Konferencja naukowo-szkoleniowa:
"Poza ADHD - odnaleźć człowieka ukrytego za diagnozą"
Centrum CBT Kraków oraz Polskie Towarzystwo ADHD zapraszają na konferencję, która odbędzie się 29 listopada 2007 r. na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zobacz >> tutaj <<
więcej >>
Stanowisko Polskiego Towarzystwa ADHD
w sprawie braku wpisu leków na ADHD na listę leków refundowanch.
Brak refundacji leków na ADHD - wyślij list do Ministra Zdrowia!
Na liście leków refundowanych wciąż brakuje preparatów przeznaczonych do terapii nadpobudliwości psychoruchowej. Pomimo deklaracji składanych przez Bolesława Piechę - wiceministra zdrowia, nie umieszczono ich w najnowszym wykazie leków refundowanych. Oznacza to, że rodzice dzieci z ADHD w dalszym ciągu będą musieli ponosić gigantyczne wydatki na leczenie (średnio 300-500 zł miesięcznie!).
więcej >>
Pobierz wzór pisma: dla rodziców i dla innych osób zainteresowanych sprawą refundacji leków.
Koncert charytatywny na Rynku Głównym w Krakowie - 8 września 2007 r.
W dniu 8 września 2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD zorganizowało na Rynku Głównym w Krakowie koncert charytatywny promujący ideę integracji dzieci z zespołem ADHD. W związku z dużym zaangażowaniem w organizację Urzędu Miasta Krakowa, współzapraszającym na koncert był Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski. Koncert był częścią kampanii społecznej "ADHD - świat to za mało!", zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo ADHD.
więcej >>
"Dar - ciężar" - konkurs dla uzdolnionych nie tylko ADHD-owców.
UWAGA - termin nadsyłania prac przedłużony do 15 sierpnia!!!
Polskie Towarzystwo ADHD ogłasza konkurs dla uzdolnionych osób, które albo same zmagają się z nadpobudliwością, albo wspierają i żyją ze zmagającymi się z ADHD osobami. Jego hasłem jest "Dar - ciężar", odnoszące się do różnych aspektów nadpobudliwości. Prace konkursowe można nadsyłać do 15 sierpnia w dwóch kategoriach: prac plastycznych i fotograficznych oraz krótkich utworów prozatorskich.
(regulamin i karta zgłoszeniowa) więcej >>
Festyn Dzielnicy XIV
Kraków, Czyżyny, 17 czerwca 2007 r.
Już po raz drugi Polskie Towarzystwo ADHD uczestniczyło w Festynie z okazji Święta Dzielnicy Czyżyny w Krakowie. Organizowaliśmy konkursy dla dzieci, prezentowali naszą działalność, udzielali konsultacji.



więcej >>
Patronat PT ADHD
Centrum CBT oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego zapraszają na konferencję szkoleniowo-naukową pod hasłem "ADHD - i co dalej?". Przedsięwzięcie odbędzie się 14 czerwca br. w Olsztynie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przy ul. Bydgoskiej 33.
Niewątpliwie będzie to bardzo ważne wydarzenie dla regionu warmińsko-mazurskiego. W imieniu organizatorów gorąco na nie zapraszamy!
pobierz program >>
Pierwszy Międzynarodowy Kongres na Temat ADHD
2-5 czerwca 2007 - Wuerzburg, Niemcy
W dniach 2 - 5 czerwca br. Odbył się w Wuerzburgu Pierwszy Międzynarodowy Kongres na Temat ADHD. Kongres zgromadził ponad 1300 uczestników z 68 krajów. Przybyli zarówno najznakomitsi w świecie specjaliści z zakresu ADHD, jak i przedstawiciele światowych organizacji pozarządowych. Również Polska cieszyła się godną reprezentacją. Przybyli specjaliści m.in. z ośrodków w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Lublinie, na Pomorzu i na Śląsku. W tak znakomitym gronie nie mogło zabraknąć Polskiego Towarzystwa ADHD, naszą organizację reprezentowała Prezes Ilona Lelito.
więcej >>
Festyn w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu
W piątek 25 maja 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu odbył się festyn, na który zostało zaproszone Polskie Towarzystwo ADHD. Ponieważ prężnie już działający, chociaż młody, olkuski oddział Polskiego Towarzystwa ADHD współpracuje z SP nr 10, ciesząc się wsparciem jej Dyrekcji, nie mogło więc nas zabraknąć podczas święta tej placówki.

więcej >>
V Konferencja Pedagogów w Szklarach Górnych
Polskie Towarzystwo ADHD udzieliło honorowego patronatu V Konferencji Pedagogów w Szklarach Górnych, która odbyła się 17 maja 2007 roku. Konferencja to cykl "Wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania". Tym razem temat dotyczył wspierania rozwoju dziecka z zaburzonym zachowaniem.

więcej >>
Warsztaty dla rodziców
31 marca 2007 r. odbyły się warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo ADHD. Podczas zajęć rodzice mogli nabyć praktyczne umiejętności, potrzebne w codziennym postępowaniu z nadpobudliwymi dziećmi.


więcej >>
Konferencja w Stalowej Woli
W dniu 26 marca 2007 r. Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD Ilona Lelito uczestniczyła w konferencji "Wspieranie lokalnego środowiska wychowawczego w zakresie profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych". Konferencja odbyła się w Stalowej Woli, a jej organizatorami byli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

więcej >>
Szkolenie nauczycieli w
XIV Dzielnicy Miasta Krakowa

10 marca 2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD przeprowadziło szkolenie dla nauczycieli z placówek położonych w XIV Dzielnicy Miasta Krakowa. Jego tematyką była praca z dzieckiem nadpobudliwym w jego naturalnym środowisku.


więcej >>
Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD
w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka.
5 marca 2007 r. Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska powołała doradczą Radę Organizacji Pozarządowych. Pośród 26 ekspertów znalazła się Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD Ilona Lelito. Działania Rady rozpoczęły się od inauguracyjnego spotkania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie postanowiono, iż głównymi kierunkami jej aktywności będzie problematyka dotycząca edukacji, zdrowia oraz prawa.

więcej >>
Powstał Zespół
ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD
W dniu 19.02.2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD wraz z Biurem Rzecznika Praw Dziecka powołało Zespół ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD. Było to spotkanie robocze przedstawicieli różnych środowisk, będące pokłosiem Pierwszego Kongresu Instytucji Działających na Rzecz Dzieci z ADHD, z września ubiegłego roku. Kongres był okazją do omówienia problemów, natomiast minione spotkanie to rozpoczęcie konkretnych działań i prac.
więcej >>
Spotkanie w Brukseli europejskich organizacji działających na rzecz osób z ADHD w Europie
W dniach 20-22 kwietnia 2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD uczestniczyło w Brukseli w spotkaniu europejskich stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób z nadpobudliwością psychoruchową.


więcej >>
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek