Adresy przydatnych stron internetowych
CENTRUM CBT - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
http://www.cbt.pl
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
http://www.cwro.edu.pl
Strona informacyjna o ADHD
http://www.adhd.info.pl
Joanna Szczepkowska - niezwykła osoba z ADHD
http://www.szczepkowska.pl
Stanisław Bobula - psycholog
http://republika.pl/betazoid
Księgarnia Edukacyjna - m.in. książki o ADHD
http://www.edukacyjna.pl/lista.php?poddzial=342&partner=ptadhd
Ciekawa strona stworzona przez ciekawych ludzi
http://www.adhd.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD
http://www.adhd-poznan.pl/
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową (Rzeszów)
http://www.adhd.rzeszow.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym "ale nasze" w Gorzowie Wlkp.
http://www.adhdgorzow.republika.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom "Pomost" (Gdynia)
http://www.pomost.pomorskie.pl
Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i ich Rodzinom http://www.olsztynadhd.republika.pl
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"; zakładka o ADHD
http://www.misjanadziei.org.pl/adhd
Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową - ADHD
przy Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
http://www.tpd-zach.org/ADHD.html
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
http://www.psychiatria.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
http://www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Dysleksji
http://dysleksja.univ.gda.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://www.aim.dmkproject.net/spdzun/index.php
Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl
Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl
Ministerstwo Edukacji
http://www.men.waw.pl
Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.cke.edu.pl
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek