Polskie Towarzystwo ADHD
Polskie Towarzystwo ADHD skupia wiele osób z całej Polski - rodziców, psychologów, pedagogów, tych, którym bliskie są problemy i sprawy dotyczące ADHD. Naszymi działaniami i inicjatywami chcemy nagłaśniać i prezentować problem ADHD zarówno szerokim gremiom społecznym, jak i urzędom i osobom mającym bezpośredni wpływ na jakość życia osób z ADHD - rodzicom, szkołom i nauczycielom, przedstawicielom komórek urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za zdrowie i edukację, kuratoriom, różnym instytucjom centralnym. W tym celu zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną "ADHD - Świat to za mało!".
Po raz pierwszy spotkaliśmy się z początkiem 2005 r., a nasze struktury zostały sformalizowane na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Krakowie, w maju. W dniu 5 września 2005 r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240787. Od tego czasu prowadzimy intensywne działania mające na celu skupienie osób i środowisk, dla których sprawy związane z ADHD są istotne. Wciąż powstają i rozwijają się oddziały Polskiego Towarzystwa ADHD. Staliśmy się ważnym partnerem wielu instytucji, m.in. Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz centralnych i samorządowych.
Władze Naczelne Polskiego Towarzystwo ADHD mają siedzibę w Krakowie. Działamy na terenie całej Polski - zrzeszając naszych członków bezpośrednio lub też w oddziałach lokalnych.

Polskie Towarzystwo ADHD we współpracy z licznymi, lokalnie działającymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami organizuje m.in. konferencje i szkolenia na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, prowadzi oraz pomaga w tworzeniu grup terapeutycznych dla dzieci nadpobudliwych i ich rodziców. Umożliwiamy konsultacje specjalistyczne, organizujemy wydarzenia medialne, konkursy dla dzieci i dorosłych, imprezy plenerowe. Dzięki naszym aktywnym członkom i ich pomysłom możemy wciąż rozwijać i poszerzać naszą ofertę.
Misją i celem Polskiego Towarzystwa ADHD jest doprowadzenie do systemowych zmian w edukacji, służbie zdrowia, systemie socjalnym, prawie, społecznym postrzeganiu ADHD, aby osoby dotknięte tym zaburzeniem miały komfort pełnego uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia.
Aktualne władze Stowarzyszenia

Piotr Kociołek - Prezes PT ADHD
Paweł Lelito - Sekretarz PT ADHD
Emilia Dobrowolska - Członek Zarządu PT ADHD
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek