V Konferencja Pedagogów w Szklarach Górnych
Polskie Towarzystwo ADHD udzieliło honorowego patronatu V Konferencji Pedagogów w Szklarach Górnych, która odbyła się 17 maja 2007 roku. Konferencja to cykl "Wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania". Tym razem temat dotyczył wspierania rozwoju dziecka z zaburzonym zachowaniem.
Organizatorem konferencji był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych, a Polskie Towarzystwo ADHD miało zaszczyt uczestniczenia w tym wydarzeniu, wspierając konferencję. Nasz przedstawiciel - wiceprezes Agata Majda, oprócz otwarcia i podsumowania konferencji, wygłosiła wykład na temat stereotypów związanych z ADHD.
Podsumowując konferencję zwróciła uwagę, iż chociaż dużo się mówi o dzieciach sprawiających trudności, jednak tego typu spotkania należy traktować jako wstęp do dalszej nauki. Konferencje są jedynie zasygnalizowaniem problemów i różnych zjawisk, zaś by im zapobiegać i dobrze sobie z nimi radzić, należy podjąć szkolenia i zajęcia warsztatowe.
Oprócz wystąpienia Agaty Majdy, o zaburzeniach zachowania i odżywiania mówiła dr Agnieszka Nowicka z Uniwersytetu w Zielonej Górze, a diagnostykę i terapię FAS omawiała mgr Małgorzata Klewka z Pracowni Psychologii w Lędzinach.
Niezwykle miłym akcentem były przerwy w konferencji, wypełnione występami dzieci - wychowanków Ośrodka.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek