Spotkanie w Brukseli europejskich organizacji działających na rzecz osób z ADHD w Europie
W dniach 20-22 kwietnia 2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD uczestniczyło w Brukseli w spotkaniu europejskich stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób z nadpobudliwością psychoruchową.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, integrację europejskich organizacji i powołanie europejskiej platformy instytucji działających na rzecz osób z ADHD.
Wzięli w nim udział przedstawiciele 12 państw, Polskę reprezentowało Polskie Towarzystwo ADHD w osobie Prezes Ilony Lelito.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek