Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka.
5 marca 2007 r. Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska powołała doradczą Radę Organizacji Pozarządowych. Pośród 26 ekspertów znalazła się Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD Ilona Lelito. Działania Rady rozpoczęły się od inauguracyjnego spotkania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie postanowiono, iż głównymi kierunkami jej aktywności będzie problematyka dotycząca edukacji, zdrowia oraz prawa.
Ilona Lelito na pierwszym posiedzeniu Rady zaprezentowała kwestie związane z edukacją dzieci i młodzieży z ADHD, zwłaszcza w kontekście przysługujących im praw, wiedzy rodziców i nauczycieli na temat tych praw oraz ich przestrzegania.

Rada, zgodnie z życzeniem Pani Rzecznik, będzie spotykać się 2 razy w roku. Członkowie Rady Organizacji Pozarządowych będą działać w czterech podzespołach roboczych: edukacyjnym, społecznym, medycznym i policyjno-administracyjno-sądowym. Podzespoły wypracują stanowiska, które będą omawiane podczas kolejnych spotkań Rady.
 
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek