Konferencja w Stalowej Woli
W dniu 26 marca 2007 r. Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD Ilona Lelito uczestniczyła w konferencji "Wspieranie lokalnego środowiska wychowawczego w zakresie profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych". Konferencja odbyła się w Stalowej Woli, a jej organizatorami byli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Nasza przedstawicielka wygłosiła wykład "Stowarzyszenie organizacją samopomocy rodzicielskiej i pomocy nauczycielom dziecka z ADHD". Podkreśliła w nim istotną rolę organizacji samorządowych w tworzeniu systemu wsparcia zarówno dzieci i rodziców dzieci nadpobudliwych, jak i całego środowiska związanego z systemem edukacji. Stowarzyszenia, fundacje są swego rodzaju pomostami między rodzinami, a różnego rodzaju instytucjami, ale mają też do spełnienia istotną rolę pomocową.
Podkreślenia wymaga, iż konferencja ta zgromadziła nie tylko osoby zajmujące się terapią, diagnozą, pomocą, czy uczeniem dzieci nadpobudliwych, ale też przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Danuta Szcześniak, Przewodnicząca Wydziału RiN Sądu Rejonowego w Stalowej Woli wygłosiła referat "Analiza i ocena systemu opieki nad dzieckiem w kontekście doświadczeń sądu rejonowego".
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek