Zakończenie programu w III Dzielnicy Miasta Krakowa
W 2006 roku, na zlecenie Dzielnicy III Miasta Krakowa, Polskie Towarzystwo ADHD przeprowadziło kompleksowy program profilaktyczno-terapeutyczny z zakresu nadpobudliwości psychoruchowej dla mieszkańców III Dzielnicy.
W ramach tego programu przeszkoliliśmy rady pedagogiczne z 7 szkół, przeprowadziliśmy też pogadanki z rodzicami na zebraniach klasowych. Ponadto dla dzieci i rodziców z tej dzielnicy udzielaliśmy konsultacji psychologicznych. Funkcjonowała również grupa wsparcia dla rodziców.
Tak kompleksowe przedsięwzięcie, obejmujące wiele form pomocy, a przede wszystkim zakładające przeszkolenie z zakresu ADHD wszystkich nauczycieli z danego terenu, a także niedydaktycznego personelu szkół, to pionierska realizacja tego typu kompleksowego programu. W roku 2006 nasze działania miały charakter pilotażu, jednakże już teraz można powiedzieć, że odniosły sukces i zapewne będę kontynuowane w następnym roku. Być może również na terenach innych dzielnic Krakowa.
Na koniec gorąco chcemy podziękować władzom Dzielnicy III, pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorom i pracownikom szkół za doskonałą współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.


Zarząd Polskiego Towarzystwa ADHD
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek