Zakończenie programu pilotażowego
"Model opieki nad dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)"
Polskie Towarzystwo ADHD, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum CBT, przeprowadziło pilotażowy program "Model opieki nad dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)". W ramach pilotażowych działań od 18.11.2006 r. do 16.12.2006 r. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT przeprowadziła siedem seminariów szkoleniowych rad pedagogicznych w 5 szkołach (w 4 miastach z 4 różnych województw).
Szkoleniami objęte zostały rady pedagogiczne oraz pracownicy administracyjni szkół wytypowanych do programu przez Polskie Towarzystwo ADHD z następujących województw: małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego, Oprócz rad pedagogicznych wybranych szkół w programie brały również udział poradnie psychologiczno - pedagogiczne, współpracujące z danymi szkołami. Miało to na celu usprawnienie pomocy, jaką powinno otrzymać dziecko nadpobudliwe w systemie edukacyjnym, poprzez wypracowanie optymalnego poziomu współpracy i wymiany informacji pomiędzy szkołą, a poradnią.
W programie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa Nr 158 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 w Krakowie, Gimnazjum Nr 25 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 w Krakowie (woj. małopolskie); Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, Gimnazjum w Pszennie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy (woj. dolnośląskie); Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli (woj. podkarpackie); Gimnazjum nr 40 w Łodzi, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi.
Polskie Towarzystwo ADHD, oprócz wybrania placówek, które uczestniczyły w programie, także współfinansowało realizację przedsięwzięcia.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek