Warsztaty dla rodziców "Praca z dzieckiem z ADHD w domu"
11 października 2008 r.
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej jest wyzwaniem dla każdego rodzica. Objawy ADHD u dziecka utrudniają rodzinie jej prawidłowe funkcjonowanie, a samemu dziecku osiąganie sukcesów w nauce, pozycji pośród rówieśników, czy pozbycie się łatki "niegrzecznego'' dziecka. Warsztat ten ma za zadanie przedstawienie skutecznych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z ADHD - uwzględniającej pracę na pozytywnych bodźcach, modyfikowanie zachowań dziecka. W warsztacie znajdą się również wskazówki dotyczące kontaktów ze szkołą i praw dziecka z ADHD.

Celami szkolenia będzie zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej, korygowanie i nabycie umiejętności radzenia sobie z objawami, przygotowanie do samodzielnego stawienia czoła problemom i wdrożeniu strategii postępowania.
Zapraszamy na dziesięciogodzinne zajęcia 11 października 2008 roku (sobota) o godzinie 10 w siedzibie Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29.
Koszt zajęć to 180 zł za dwie osoby na co dzień zajmujące się dzieckiem. Zapisy przyjmuje Agata Majda pod adresem e-mail: agata.majda@ptadhd.pl
Wpłaty prosimy kierować na konto 74 8589 0006 0000 0029 6823 0001 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, koniecznie z dopiskiem "warsztaty dla rodziców" i podaniem imion i nazwisk osób, za które jest dokonywana wpłata.
Po zakończeniu warsztatów otrzymają Państwo Certyfikaty Polskiego Towarzystwa ADHD.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek