Konferencja "Psychiatria wieku rozwojowego w Polsce: identyfikacja zagrożeń, ocena ich nasilenia i znajdowanie rozwiązań"
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa ADHD wzięli udział, na zaproszenie Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod przewodnictwem dra Mirosława Dąbkowskiego, w połączonej konferencji Union of European Medical Specialists, Child and Adolescent Psychiatrists Section (UEMS CAP) oraz konferencji ekspertów (kierowników Klinik i ordynatorów) psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w Toruniu w dniach 9 - 10 czerwca 2006 r.
Wypada podkreślić, iż spotkanie narodowych Delegatów Specjalności Lekarskich krajów Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych odbyło się w Polsce po raz pierwszy. Wybór kraju nie był przypadkiem, spotkanie miało na celu wsparcie i przyspieszenie rozwoju polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży - mocno zapóźnionej względem krajów zachodnich.
Tematem przewodnim konferencji było: "Psychiatria wieku rozwojowego w Polsce: identyfikacja zagrożeń, ocena ich nasilenia i znajdowanie rozwiązań".
W części panelowej konferencji, podczas podsumowującej dyskusji Ilona Lelito - nasz przedstawiciel - omawiała problemy, jakie mają dzieci z ADHD i ich rodzice. Podkreśliła też, iż dzięki organicznej pracy i wytrwałości ludzi oraz organizacji, można małymi krokami doprowadzić do zauważalnych zmian i poprawy obecnej sytuacji.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek