Szkolenie dla wolontariuszy "Praca z dzieckiem nadpobudliwym"
24 października 2008 r.
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej potrzebuje szerokiego wsparcia i różnorodnej pomocy. Taką możliwość daje wsparcie ze strony wolontariusza, który może stać się wzorem dla dziecka i uczyć go poruszania się w życiu, przypominając zasady postępowania. Wolontariusz może być trenerem dziecka, jak również stanowić wsparcie dla nauczyciela, czy być pomocnym podczas zajęć terapeutycznych. Warsztat ten ma za zadanie przedstawienie skutecznych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z ADHD - uwzględniającej pracę indywidualną i w zespole nad modyfikowaniem zachowań dziecka. W warsztacie znajdą się również wskazówki dotyczące wspierania rodziców w opiece nad dzieckiem.

Celami szkolenia będzie zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej, korygowanie i nabycie umiejętności radzenia sobie z objawami, przygotowanie do samodzielnego stawienia czoła problemom i wdrożeniu strategii postępowania.
Zapraszamy na zajęcia 24 października 2008 roku o godzinie 10 w siedzibie Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29.
Szkolenie jest bezpłatne dla osób, które będą pracowały jako wolontariusze.
Szczegółowe informacje i zapisy Agata Majda tel. 609 454 809 lub agata.majda@ptadhd.pl

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty Polskiego Towarzystwa ADHD.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek