Szkolenie dla lekarzy POZ
9 grudnia 2006 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące wczesnego rozpoznawania symptomów ADHD. Szkolenie zorganizowało Polskie Towarzystwo ADHD we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Wzięło w nim udział niemal 60 lekarzy, nie tylko z Krakowa, ale z innych, często odległych małopolskich miejscowości.

Na początek kilka słów wstępu wygłosili: Elżbieta Lęcznarowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Ilona Lelito - Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD oraz Andrzej Bohosiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Powitali oni uczestników szkolenia, podkreślając ważną rolę, jaką mają do spełnienia lekarze pierwszego kontaktu we wczesnym diagnozowaniu nadpobudliwości.

Następnie zajęcia prowadziła mgr Magdalena Błachno z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie oraz Centrum CBT. Omawianą tematyką były przyczyny i objawy ADHD.

Kolejny blok tematyczny obejmował strategie leczenia nadpobudliwości psychoruchowej. Przeprowadziła go lek. med. Joanna Boroń-Zyss z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Uczestnicy szkolenia wykazali wielkie zainteresowanie omawianą tematyką, zadawali wiele pytań, szczególnie dotyczących współpracy ze szkołą i rodzicami. Z pewnością pomoże im to we wczesnym wykrywaniu symptomów ADHD, co z kolei umożliwi wcześniejszą pełną diagnozę i zastosowanie kompleksowej terapii przed pojawieniem się problemów w szkole, na czym nam zależy.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek