Wywalczyliśmy refundację!
Po kilkurocznych bojach, wielu spotkaniach z decydentami, ministrami, specjalistami, po akcji pisania listów do Ministerstwa Zdrowia, po niezliczonych artykułach, wywiadach, programach, apelach - możemy wreszcie powiedzieć, że część naszych postulatów została spełniona!
24.11.2008 r. ukazała się nowa lista leków refundowanych, a w niej informacja: "Nowe jednostki chorobowe w wykazie chorób przewlekłych: 1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia.
Umieszczenie leku Concerta w wykazie leków stosowanych w chorobach przewlekłych wydawanych z odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł."

A więc udało się! Jednak to tylko połowa sukcesu, ponieważ są osoby, które nie reagują na metylfenidat (substancję czynną w Koncercie) albo powoduje ona zbyt dużo skutków ubocznych. Będziemy się teraz z całych sił starać o zrefundowanie leczenia atomoksetyną, którą zawiera inny lek zarejestrowany w Polsce - Strattera.
Problem nadpobudliwości psychoruchowej dotyczy ok. 4-8% dzieci w wieku szkolnym. Obrazowo można powiedzieć, że w każdej klasie jest jeden uczeń nadpobudliwy. Nie wszystkie jednak (czego nie chcą przyjąć decydenci, zasłaniający się brakiem pieniędzy) muszą być poddane terapii farmakologicznej, u większości wystarcza psychoterapia i psychoedukacja. Jednak w przypadku ok. 20% pacjentów stopień nasilenia objawów wymaga zastosowania leków, w przeciwnym razie dziecko nie ma szans na poprawę funkcjonowania. Specjaliści podają, że w Polsce jest ok. 230 tys. dzieci z ADHD, z czego wskazania do leczenia farmakologicznego ma jedynie ok. 23-34 tys. Część z nich nie może być leczona Concertą.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek