Konferencje "Diagnoza Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)"
Polskie Towarzystwo ADHD, na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło w Konferencjach "Diagnoza Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)" 10 kwietnia oraz 14 czerwca 2006 r.


Konferencje te odbyły się w warszawskim Hotelu Marriott. Podczas wykładów i zajęć warsztatowych uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma aspektami ADHD - od medycznych, poprzez społeczne i wychowawcze, po prawne.
Polskie Towarzystwo ADHD, dzięki uprzejmości organizatorów, przygotowało na konferencje swoje stoisko. Przedstawiliśmy swoją działalność na multimedialnej prezentacji. Zaprezentowaliśmy także założenia i działania składające się na Ogólnopolską Kampanię Społeczną "ADHD - Świat to za mało!".
W trakcie prezentacji prowadziliśmy też sprzedaż cegiełek na Fundusz Wspierania Diagnostyki i Terapii ADHD w Polsce. Wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel, gorąco raz jeszcze dziękujemy! Jeśli zaś ktoś jeszcze chce się przyczynić do poprawy diagnostyki i terapii ADHD, może nabyć cegiełki - gadżety >> tutaj <<.
Podczas naszych prezentacji udało się nam zebrać również ponad 200 podpisów pod Listem Otwartym do Władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie poprawy dostępu do wiedzy o ADHD i nowoczesnej terapii oraz refundacji leków.
Konferencje zorganizowały: Komisja Naukowa ADHD Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie, Centrum CBT - Centrum Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek