Pierwszy Kongres Instytucji Działających na Rzecz Dzieci z ADHD - wnioski
W dniu 18 września 2006 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbył się I KONGRES INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DZIECI Z ADHD.W spotkaniu wzięli udział m.in. Rzecznik Praw Dziecka - Pani Ewa Sowińska, Sekretarz Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Pani Elżbieta Karwowska, Członkowie Sekcji Naukowej ds. ADHD przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym na czele z Przewodniczącym Komisji - Prof. dr hab. Tomasz Wolańczykiem, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Kuratoriów Oświaty z Warszawy i Krakowa, Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędu Miasta Krakowa, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, Naczelnej Rady Lekarskiej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia MONAR, Fundacji "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom", Fundacji "Porozumienie bez Barier" oraz stowarzyszenia pomagające osobom z nadpobudliwością psychoruchową z terenu całej Polski.
Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej wystosowała do uczestników specjalny list.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo ADHD we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum CBT.
Kongres miał formę debaty. Jego celem było przedyskutowanie w tak szerokim gronie problemów z jakimi borykają się osoby z ADHD i znalezienie adekwatnych rozwiązań. W trakcie dyskusji szeroko omawiano aktualną kondycję dziecka nadpobudliwego - trudności w dostępie do fachowej pomocy, skutki braku właściwej terapii i niedostosowanie Polski do standardów leczenia ADHD na świecie.
Wnioski z dyskusji zostaną przesłane do najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej w formie Listu Otwartego w nadziei na podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy losu i rokowań dla dzieci z ADHD. Odbędzie się to z pewnością z pożytkiem nie tylko dla dzieci nadpobudliwych, ale i dla ich rówieśników i całego społeczeństwa.
Informację sporządziła:
Ilona Lelito
Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD
tel. 0 693 357 434 www.ptadhd.pl, ilona.lelito@ptadhd.pl
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek