Konferencja Diagnoza i Terapia ADHD
Warszawa, 15-16 listopada 2013 r.
Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe SANITAS" działające na warszawskim Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W ramach konferencji zaplanowane są wykłady gościnne doświadczonych specjalistów – diagnostów i terapeutów ADHD, m.in.: prof. T. Wolańczyk, dr hab. A. Borkowska, dr hab. A. Kołakowski, dr W. Baranowska, dr K. Ambroziak i mgr A. Orylska. Przedsięwzięcie ma mieć charakter edukacyjny i jest skierowane przede wszystkim do studentów, którzy sami mogą wziąć w niej czynny udział.
Konferencja jest zorganizowana w dwóch panelach tematycznych: diagnoza - 15 listopada, terapia - 16 listopada.

Miejsce:
SWPS Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek