Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
Polskie Towarzystwo ADHD zaprasza na zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży. Adresatami zajęć są dzieci oraz młodzież z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, kłopotami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością.
Udział w zajęciach pozwoli dzieciom na wykorzystania swoich uzdolnień i talentów, nauczenie szacunku dla siebie i innych oraz doskonalenie rozwoju osobistego poprzez zabawę i pracę w grupie.
Na zajęciach dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i poprawę kontaktów, zarówno z rówieśnikami, jak też z opiekunami i nauczycielami. Ważna dla nas i naszych podopiecznych jest także praca nad podniesieniem samooceny dzieci i wyposażenie ich w skuteczne narzędzia, przydatne zarówno w nauce, jak i zabawie.
Zajęcia składają się z cyklu dwunastu spotkań z psychologiem i terapeutą zajęciowym. Czas zajęci to pełna godzina zegarowa jeden raz w tygodniu. Grupy zostały zróżnicowne względem wieku uczestników. Dzieci z kals I-IV szkoły podstawowej oraz dzieci z klasy V i gimnazjum.
Zajęcia polegają na interakcji dzieci z prowadzącym, wykonywaniu licznych zadań własnych i w grupach. W trakcie zajęć prowadzone są gry i zabawy integracyjne, gry służące wyjaśnieniu omawianych zagadnień. Rodzice otrzymują materiały edukacyjne i podsumowujące zajęcia.
Zajęcia są odpłatne - 250,00 zł za całość zajęć
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek