EEG Biofeedback
W Poradni Polskiego Towarzystwa ADHD oferujemy Państwu korzystanie z terapii biofeedback.
Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne jest to dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej ( feedback ) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy, dzięki czemu organizm może nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe.Proponujemy trapię EEG Biofeedback, ponieważ jest ona naukowo opracowana metodą usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Przez terapie EEG Biofeedback wpływa się na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności.
Fale te obrazują gotowość mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, umiejętność relaksacji i kontroli emocji., odzwierciedlają również poziom stresu, niepokój lęk czy agresję.

Poprzez treningi EEG Biofeedback wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny. Dodatkowym efektem terapii może być również zwiększona odporność immunologiczna organizmu.

Należy pamiętać, iż Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. Ponad to, w przypadku dzieci z ADHD jest terapią wspomagającą behawioralna metodę korekty zachowań.
Olbrzymia zaletą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych.
Zalecenia organizacyjne treningów
 • trening prowadzimy zawsze tego samego dnia o tej samej porze,
 • dla osób zdrowych zaleca się 20 treningów w celu poprawy funkcjonowania,
 • dla osób z zaburzeniami potrzeba 40-60 treningów,
 • czas przeznaczony na 1 trening to ok. 60 min.,
 • po 7-8 treningach może nastąpić załamanie wiary w skuteczność metody.
 • Zastosowanie u dzieci
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zaburzenia procesów uczenia się,
 • zaburzenia zachowania u dzieci,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia snu.
 • Przeciwwskazania
 • silna depresja,
 • znaczne pobudzenie psychoruchowe,
 • nasilona schizofrenia,
 • mania,
 • zaburzenia paranoidalne z omamami,
 • ostry zespół obsesyjno - kompulsywny,
 • delirium,
 • silne objawy rozszczepienne,
 • stan splątania lub depersonalizacja.
 • Osiągane sukcesy
 • poprawa koncentracji i uwagi,
 • lepsza organizacja snu,
 • wyciszenie,
 • uspokojenie,
 • zmniejszenie stresu i leku,
 • lepsze wyniki w nauce,
 • poprawa nastroju,
 • podniesienie samooceny.
 • Dodatkowe Zalety
 • metoda nieinwazyjna,
 • ciekawa dla dziecka.
 • Skuteczność

  Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.
  Warunkiem skuteczności jest przeprowadzenie odpowiednio dużej ilości treningów!!
  Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
  Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek